Bokslut och deklarationer i tid och kvalité

När räkenskapsåret är slut ska det fastställas ett årsbokslut, en årsredovisning, skatten ska beräknas och skattedeklarationer ska lämnas in – det är många datum och formalia att hålla koll på.

Med våra checklistor kommer du i god tid få veta vad du behöver göra och vilka intyg som behöver införskaffas för att allt ska gå snabbt och smidigt när året är slut.

Vi hjälper ditt företag med all rapportering och ser till att alla viktiga datum hålls och myndigheterna får in allt som de efterfrågar – i tid och med kvalité!

Tidigare har det varit en stor utgift för oss att få årsbokslut och deklarationer klara, ofta har vi fått vänta 5–6 månader tills vi fått se årets resultat, men samarbetet med VG ekonomi är helt annat. Årsbokslutet ingår i redovisningspaketet så ingen extra debitering tillkommer. De stänger året inom två månader och sköter kontakt med revisorn och vi får ett komplett väldokumenterat bokslut när revisionen är klar. Smidigare kan det inte bli! Mycket nöjd!” – Gulf Fränsta