Få en samlad bild på dina inköp

Vi erbjuder dig en helhetslösning för din leverantörsfakturahantering – vi tar emot dina fakturor digitalt direkt i vårt system oavsett om de skickas via brev, mejl eller e-faktura. Fakturorna tolkas, konteras och arkiveras där.

Du behöver bara granska och attestera dina fakturor i webben eller via appen, resten sköter vi. Via aktiv bankkoppling kan betalfiler skickas direkt till din bank för signering.

Fota dina kvitton med mobilen och lägg in dem direkt i ditt ekonomiprogram. Bilderna kan sedan läggas in som digitala kopior i dina bokföringsunderlag. Du kan även använda funktionen för att mejla dokument till oss, om du till exempel fått ett brev från Skatteverket.

Så går det till:

Steg 1. Vi aktiverar tjänsten för dig, att kunna ta emot och skicka fakturor via systemet. Då skapas 3 unika adresser för just ditt företag, en för vanlig post, en e-mailadress för PDF fakturor och en för e-faktura.
Steg 2. Du meddelar dina leverantörer de nya adresserna
Steg 3. Fakturorna skickas direkt i programmet, allt ligger samlat under inköp, tolkat, konterat och klart för attest.
Steg 4. Logga in i programmet via webben eller via appen för att kontrollera dina fakturor och attestera dem för betalning.

autoinvoice