GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft och ersatte då den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Detta innebär ett starkare skydd av den personliga integriteten och vi vill därför informera Dig som idag är kund och framtida kunder hur vi gör.

Vi på VG Ekonomi skyddar och respekterar din integritet vid all kontakt och behandling av dina personuppgifter. Det innebär ju dock alltid en risk att lämna personuppgifter på digitala kanaler, då det där inte helt går att skydda från intrång.

De personuppgifter vi sparar hos oss är ditt namn, telefonnummer och e-postadress vilket vi förvarar i säkert förvar.
Dessa uppgifter är endast för att vi ska kunna kontakta dig.
VG Ekonomi säljer aldrig personuppgifter till tredje part!

Om Du accepterar detta så behöver du inte göra någonting. Om du däremot vill få dina personuppgifter ändrade och helt eller delvis raderade så maila oss på info@vgekonomi.se så ändrar vi detta direkt.

För mer info om detta se:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/