Redovisningskonsult på plats hos dig

Ibland kan man behöva ta in extra stöd för att förstärka en befintlig ekonomifunktion. Vid t.ex. nya utmaningar, som implementering av nytt system, nya rutiner eller bara se över ekonomifunktionen och effektivisera den. Behöver ni ha förstärkning en viss period eller endast ha hjälp med bokslutet, då åker vi gärna och utför arbetet hos er.

Det finns många fördelar med att vara på plats, det blir snabbare att stämma av saker och vi får mer inblick i företagets verklighet och utmaningar. Samtidigt får kunden en expert på plats att bolla ekonomiska frågor och funderingar med.

Vi erbjuder alla våra tjänster på plats!

Valeria har utfört ett fantastiskt arbete hos oss då en medarbetare var långtidssjukskriven. Hon har visat stor kompetens inom ekonomi och personalfrågor” – Devcode

Vi har fått hjälp av VG Ekonomi i samband med inköp av ett företagsinkråm i Stockholm. I tre månaders tid skötte Valeria ekonomifunktionen på plats från fakturering till personalrelaterade frågor. Vi har varit väldigt nöjda med samarbetet” – Malte Månson Verkstäder