Tjänster inom redovisning

humaaans(2)

Visste du att...

Krav på e-faktura i offentlig sektor

En ny lag som ställer krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura)

Sänkt aktiekapital till 25 000 kr

Riksdagen beslutade att det lägst tillåtna aktiekapitalet i privat aktiebolaget är 25 000 kr från 1 jan 2020.

Arkivering – spara originalbokföringsunderlag i 7 år, eller?

Om du har din bokföring och underlagen är sparade elektronisk så behöves det inte sparar längre än 3 år.

Växa-stödet utökas till 24 månader

Enmansföretag som anställer sin första medarbetare kan få sänkt arbetsgivaravgift och betala bara 10,21% istället för 31,42% - det gäller fram till 31 dec 2021.

Du behöver inte revisor om…

ditt aktiebolag inte överskrider två av följande villkor:

  • har 3 anställda,
  • omsätter 3 Mkr
  • har en balansomslutning på 1,5 Mkr.