Arkivering – spara originalbokföringsunderlag i 7 år, eller?

Om du har din bokföring och underlagen är sparade elektronisk så behöves det inte sparar längre än 3 år.