Du behöver inte revisor om…

ditt aktiebolag inte överskrider två av följande villkor:

  • har 3 anställda,
  • omsätter 3 Mkr
  • har en balansomslutning på 1,5 Mkr.