Krav på e-faktura i offentlig sektor

En ny lag som ställer krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura)