Växa-stödet utökas till 24 månader

Enmansföretag som anställer sin första medarbetare kan få sänkt arbetsgivaravgift och betala bara 10,21% istället för 31,42% – det gäller fram till 31 dec 2021.